Uznesenie Vlády SR 22.10.2020
26. októbra 2020
!!! Zmena e-mailovej adresy !!!
25. novembra 2020
Show all

Vyjadrenie Regionálneho ÚVZ SR

Vážení členovia Komory kominárov Slovenska.
 
Informácia: 
Vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR  k súčasnému stavu z Uznesenia vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020:

“ V zmysle bodu A.2.Uznesenia vlády SR č.678 z 22. októbra 2020 sa obmedzenie pohybu nevzťahuje na:
1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo
inej obdobnej činnosti.
 
Z vyššie uvedeného nevyplýva obmedzenie výkonu kominárskych prác.

S pozdravom
MUDr. Soňa Kristiánová ”

Comments are closed.