Prezident Kiska – Sliač 2017
26. júna 2017
Posledná rozlúčka
4. októbra 2017
Show all

Technická konferencia ESCHFOE 2017

V dňoch 23. až 27. augusta 2017 sa uskutočnila v Laukaa (Fínsko) technická  konferencia ESCHFOE, ktorá sa koná vždy v nepárnom kalendárnom roku. V párnych rokoch sa koná prezidentská konferencia. Konferencie sa realizujú vždy v inom členskom štáte.

Konferencie sa zúčastnilo Do Fínska cestovalo 35 delegátov z  13 krajín

Komoru kominárov Slovenska zastupovali:

Milan Deák – prezident

Ing. Ján Kováč – viceprezident

Mgr. Slavomír Fabuľa – Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ

Diana Kosnáčová – KKS

Počas dvoch dní technickej konferencie sme boli oboznámení so zmenami v normách, ktoré sa týkajú kominárskeho remesla. Najväčší dôraz bol kladený na zmeny v norme STN EN 1443. Zmena sa týka článku 4.11 Označovanie .

Doterajšie označenie obsahovalo nasledovné údaje:

Príklad

STN EN 1443 – T400 P1 W 1 GXX

Zmena je pri označovaní vzdialenosti horľavých materiálov

GXX- znamená že sa jedná o komíny odolné na vyhorenie sadzí a vzdialenosť horľavých materialov od vonkajšieho plášťa takýchto komínov udávajú písmena XX v mm/napr. 50 znamená vzdialenosť horľavých materiálov je 50 mm od vonkajšieho plášťa daného komína/.

Toto  platí len v prípade že hrúbka izolácie je max.10 cm a komín je odvetrávaný. Ako sme už boli informovaní na zasadnutiach cechov ,  pri zaizolovaní komína bez vzduchovej medzery /na odvetrávanie/ dochádza k akumulácii tepla , zvyšovaní teploty v strede izolácii a následne k vznieteniu horľavých materiálov. Laicky povedané ,že zvýšením hrúbky izolácie okolo komína nezabezpečím ochranu horľavých materiálov v blízkosti komína ak nezabezpečím odvetranie.

Podľa nového značenia bude musieť byť komín označený nasledovne:

Príklad

STN EN 1443 – T400 P1 W 1 GXX a

K doterajšiemu značeniu GXX pribudnú písmena a až i, podľa konštrukcie stien a stropov a ich odolnosti proti prenosu tepla. Aby bolo možné zabezpečiť takéto značenie musela sa zmeniť aj norma na skúšanie/EN 13216-1/.Následne je potrebné vykonanie skúšok komínových systémov a zabezpečiť ich označovanie podľa novej normy.

Ďalej sme boli informovaní a aktivitách ESCHFOE pri jednotlivých normalizačných skupinách. Pripravuje sa doplnenie klasifikácie plynových kotlov/pre nás známy predpis CR 1749/. Pribudne 5 nových druhov a to C10 až C15.

Zdroj: Ing. Ján Kováč

Comments are closed.