Stretnutie Kominári – Pekári
26. apríla 2017
Gombík kominára
5. mája 2017
Show all

Stretnutie V4 Praha

Spoločenstvo kominíkú z Čiech nás pozvalo na spoločné rokovanie kominárov V štvorky.

Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia spoločenstva kominárov Českej republiky, Ministerstvo HZS ČR, zástupcovia poľských kominárov, zástupcovia slovenských kominárov z Komory kominárov Slovenska.

Je závideniahodné stáť na pôde zariadenia Ministerstva vnútra ČR Generálneho Ředitesltví HZS ČR v objekte Na Lysiňe Praha 4.

Privítanie kominárov dvomi generálmi HZS ČR bolo veľmi famózne a úprimné, nakoľko vieme, že ich čas a práca sú časovo veľmi náročné a dôležité.

Zástupca HZS ČR František Vavera uvádza v príhovore. V roku 2015 sa podarilo dostať do zákona kontrolu a čistenie a revízie spalinových ciest. Čo je spalinová cesta – Revízny technik spalinových ciest musí absolvovať odbornú prípravu a overenie odbornej spôsobilosti. Overovanie odbornej spôsobilosti robia školy, ktoré môžu kontrolovať. Na území Česka je asi 2000 kominárov. Treba zabezpečiť následníkov cez školstvo a zistiť čo sa podarilo napraviť.

Jaroslav Schón prezident kominíkú ČR, najskôr poďakoval za účasť na dnešnom rokovaní a tým sa umožnilo vytvorenie cezhraničnej spolupráce . Hovoril ako je dôležité obhajovať kominárstvo navonok svojou prácou.

ESCHFO by malo za všetky štáty vytvárať jednotnosť právnych predpisov pre kominárov. V požiarnych predpisoch, živnostenských oprávneniach, v životnom prostredí. Normy máme jednotné v celej Európe. V Nemecku a Rakúsku dosiahli určitú úroveň, ktorú si od roku 1991 robia jednotlivé štáty sami. Ostatné právne

predpisy si môžu medzi sebou uškodiť.

Ďalej hovoril o zákone o ochrane ovzdušia a aby mohli merať malých znečisťovateľov ovzdušia a musia nájsť vhodnú cestu. Spoločná smernica Európskej Únie je viacmenej cesta k rozdeleniu.

Vyzdvihol prácu cechov, kde sa stretávajú so zástupcami hasičov v jednotlivých krajov. Je to veľmi prospešné úsilie a obojstranné vymieňanie informácií.

Riaditeľ úradu KKS Peter Šulan – hovoril ako na Slovensku kominár alebo revízny technik komínov môže na základe posúdenia komína, alebo spotrebiča vyradiť vec - komín, spotrebič, dymovod a podobne - „z užívania“.

V Čechách to nie je možné, aby kominár, alebo revízny technik mal túto možnosť ako na Slovensku.

Prezident slovenských kominárov Milan Deák poďakoval za pozvanie a možnosť spolupráce s HZS ČR.

 

Comments are closed.