LEDECKÝ Miroslav

Prezident KKS

0907 719 401


kominarstvo@kominarstvo.sk

Bc. KLOTTON Gabriel ml.

Viceprezident KKS

0915 777 966


gabriel.klotton@gmail.com

ŠULAN Peter

Riaditeľ úradu KKS

0905 433 096


kks@stonline.sk

TIRPÁK František ml.

Cechmajster Košického kraja

0904 228 402


tirpak.kominar@gmail.com

GAZDÍK Jozef

Cechmajster Prešovského kraja

0905 321 907


gazkom58@gmail.com

HLAVÁČIK Marek

Cechmajster Banskobystrického kraja

0903 507 425


kominarstvo.hlavacik@gmail.com

KLOTTON Gabriel st.

Cechmajster Nitrianskeho kraja

0905 761 081


gklotton@gmail.com

HULIAK Peter

Cechmajster Žilinského kraja

0905 487 874


sadza@kominyzilina.sk

KALMAN Ladislav

Cechmajster Bratislavského kraja

0905 643 724


kalman.kominarskeprace @gmail.com

LEDECKÝ Lukáš

Cechmajster Trnavského kraja

0944 105 295


kominar27@gmail.com

BEHRO Ján

Cechmajster Trenčianskeho kraja

0905 548 264


integra@integra-sk.sk

MARKECH Ladislav

predseda dozornej rady

0903 435 536


info@kominarstvomarkech.sk

PELIKÁN Jaroslav

podpredseda dozornej rady

0903 412 085


pelko@ehs.sk

KRNÁČ Jozef

Člen dozornej rady

0905 384 952


krnac.komin@gmail.com

DEÁK Milan

Predseda disciplinárnej komisie

0903 727 096


kominsystem@stonline.sk

Ing. DEMČÁK Štefan

Podpredseda disciplinárnej komisie

0905 741 378


kominarstvo.demcak@gmail.com

BOROVIČKA Branislav

člen disciplinárnej komisie

0907 824 103


bborovicka@gmail.com

KOSNÁČOVÁ Diana

člen disciplinárnej komisie

0905 182 040


diana.kosnacova@gmail.com

HLAVÁČIK Daniel

člen disciplinárnej komisie

0911 800 911


kominari@kominari.com