Santa Maria Maggiore 2019
16. októbra 2019
Opatrenie ÚVZ SR
30. marca 2020
Show all

Oznam

Dovoľujeme si Vám oznámiť v súvislosti s potvrdenými nákazami vírusom COVID-19 /koronavírusom/ na Slovensku a po vyhlásených opatreniach vlády SR a schválením mimoriadnej situácie, ktorá platí od 12.3.2020 na celom území SR, že  Komora kominárov Slovenska ruší kurzy Revízneho technika komínov a Overovanie odbornej spôsobilosti na preskúšavanie komínov do odvolania.

Nové termíny Vám budú včas oznámené.

Komora kominárov Slovenska v čase mimoriadnej situácie nebude organizovať žiadne prednášky, školenia a zasadnutia orgánov komory.

Komora kominárov Slovenska vyzýva svojich členov, aby zvážila vykonávanie čistenia a kontroly komínov v rodinných domoch počas mimoriadnej situácie.

Úrad KKS ďakuje za porozumenie.

Nitra 13.03.2020

Vydal Úrad Komory kominárov Slovenska

Comments are closed.