26. apríla 2017

Stretnutie V4 Praha

Požiarna a prevádzková bezpečnosť spalinových ciest V4 Praha – Zápisnica z rokovania
26. apríla 2017

Stretnutie Kominári – Pekári

Info z futbalového zápasu Pekári – Kominári, ktorý má už dlhodobú tradíciu.