7. mája 2020

Valné zhromaždenie 2020

Informácie o zrušení májového termínu valného zhromaždenia.
9. apríla 2020

AKTUALIZOVANÉ Vyjadrenie

AKTUALIZOVANÉ Vyjadrenie odboru preventívneho pracovného lekárstva k činnosti remeselníkov
30. marca 2020

Opatrenie ÚVZ SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
14. marca 2020

Oznam

Vyjadrenie Úradu KKS k súčasnej pandemickej situácii.