Kontakt

ÚRAD KOMORY KOMINÁROV SLOVENSKA

Mostná č.29, Nitra 94901

IČO: 37814681

Slovenská Sporiteľňa a.s. Nitra BÚ: SK91 0900 0000 0002 3146 2384