13. novembra 2022

Zoznam členov KKS podľa krajov

19. januára 2022

Nájdi kominára podľa okresu

23. marca 2021

Smutná správa

So zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme rodine, priateľom a známym, že nás dňa 19.03.2021 opustil Juraj Rausa.
4. marca 2021

Uznesenie Vlády SR č. 123

z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákonač. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového […]