4. marca 2021

Uznesenie Vlády SR č. 123

z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákonač. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového […]
4. marca 2021

Pokyny MZ SR Covid 19

Pokyny pre pacientov a príbuzných
4. marca 2021

Zmena sídla KKS

Informácia o zmene sídla Komory kominárov Slovenska
25. novembra 2020

!!! Zmena e-mailovej adresy !!!

Od 1. decembra 2020 dochádza k zmene e-mailovej adresy Úradu KKS.