Otázky a Odpovede

1Koľko tlačív sa vypisuje na murovaný šesťprieduchový komín ?

Vzhľadom na to že hodnotíme bezpečnosť a čistíme celu dymovú cestu od hrdla spotrebiča po ústie komínu jednotlivé prieduchy majú rôzne technické a bezpečnostné parametre , preto musí byť pre každý prieduch vypísané zvlášť tlačivo. V tomto prípade to bude šesť tlačív : napr. murovaný vstavaný šesť prieduchový komín, prieduch č.1 , DN150H20m,  atď. To plati aj pre ohrievače vzduchu typu SAHARA. t.j. každý odvod spalín, bude vypísané zvlášť tlačivo.

2Čo je občasne užívaná stavba ?

Podľa vyhlášky 401/2007 môže byť v občasne užívanej stavbe nainštalovaný jednovrstvový komín.
Momentálne z stavebného zákona presná definicia vypadla. Dá sa však použiť obecné pravidlo, že keby viacvrstvý komín stál viac ako celá chatka dá sa objekt považovať za občasne užívanú stavbu. Ďalšie hladisko je či sa v dannom objekte nachádzajú postele. Ak ano, je objekt pripravený na trvalé obývanie a preto sa neda považovať za občasne užívanú stavbu. Objekty ktoré možno považovať za občasne uživané sú v katastri často zapísané ako “ rekreačná chata “ .

3Ako zistím, aký komínový systém Schiedel mám?

Schiedel STABIL -šamotová rúra je hladká na povrchu s hrúbkou steny 15 mm , minerálna izolácia

– vhodný pre tuhé palivá, nevhodný pre kondenzačne spotrebiče

Schiedel UNI ADVANCED rúra je čiastočne rebrovaná tenká do 7 mm, minerálna izolácia, hrdlovy spoj

– všetky typy palív, vhodný aj pre kondenzačnú prevádzku

Schiedel ABSOLUT rúra je na povrchu celoplošne rebrovaná,tenkostenná do 8 mm, izolácia v tvárnici je pevná

– všetky druhy palív a spotrebičov, pre kondenzačnú prevádzku , nasávanie do kotla priamo popri vložke.

 

4Ako rozoznať plynový spotrebič / kotol / typu B a C?

atmosferický / spotrebič typu “B” : pracuje v podtlakovej prevádzke

podtlaková prevádzka znamená ,že tlak v dymovode je menší ako atmosferický tlak v miestnosti kde je dymovod,komín čo vytvára prúdenie teda komínový ťah

ma prerušovač ťahu buď v podobe hríbu nad kotlom / staršie kotle obr.1, / alebo medzeru skade je prisávaný vzduch do komínu ktorá je sučasťou kotla teda vo vnútri.obr.2 a 3.prerušovač ťahu starýP1080658P1080655
dymové hrdlo je priemeru 125mm a viac. Je to preto lebo spaliny prudia prieduchom len preto lebo je medzi dymovým hrdlom spotrebiča a ústim komina tlakový a teplotný rozdiel / kominový ťah / a na to je potrebný väčší priemer.
nasáva pre horenie vzduch z svojho bezprostredného okolia

turbo / spotrebič typu “C” : pracuje v pretlakovej prevádzke

nemá prerušovač ťahu
dymové hrdlo pri kotloch do 50kW má štandartne dva rozmery 125mm alebo 100mm . Pri dymovode sa jedná o rúry koncentrické / rúra v rúre / pričom vnútorné rury maju rozmery 80mm alebo 60mm.
teplota spalín sa pohybuje medzi 110 st C až 160 st C
nemá odvod kondenzátu na spodku kotla obr. 4
na dymovod ani komín nemôžu byť použité plastove rury podla EN14471 ak je teplota spalín vyššia ako je uvedené vo vyhlásení o parametroch výrobku plastových rúr certifikovaných na spalinovú cestu
nasáva vzduch z exterieru priestorom medzi vnutornou a vonkajšou rúrou na dymovode, komíne
može byť pripojených viac kotlov na jeden komín aj na rôznych podlažiach / LAS /

turbo -kondenzačný / spotrebič typu “C” : pracuje v pretlakovej prevádzke

nemá prerušovač ťahu
dymové hrdlo pri kotloch do 50kW má štandartne dva rozmery 125mm alebo 100mm . Pri dymovode sa jedná o rúry koncentrické / rúra v rúre / pričom vnútorné rury maju rozmery 80mm alebo 60mm.
teplota spalin sa pohybuje do 50 st.C
ma odvod kondenzátu na spodku kotla ktorý býva zausteny do neutralizačného boxu a potom do kanalizácie obr. 5
na dymovod a komín sa môžu použit plastove rúry s označením EN 14471
nasáva vzduch z exterieru, priestorom medzi vnutornou a vonkajšou rúrou na dymovode, komíne.
može byť pripojených viac kotlov na jeden komín aj na rôznych podlažiach / LAS /